De senaste 1 – 12 månaderna…

Hur ofta har du druckit alkohol?

Hur många ”standardglas” alkohol har du i snitt druckit per tillfälle?

Har du vid något tillfälle haft skuldkänslor eller känt skam för ditt drickande?

Har du vid något tillfälle brukat narkotiska preparat eller tagit läkemedel utanför läkares ordination?

Har en närstående eller någon annan i din omgivning vid något tillfälle reagerat på dina alkohol- eller drogvanor, exempelvis uttryckt oro eller missnöje?

Har du vid något tillfälle missat att göra något som du borde, för att du druckit eller tagit något preparat?